Как се Продават Комплексни Продукти и Услуги с НЛП

В продажби и преговори чувствате, че се възползват от Вас?

Тези 4 силни НЛП техники в продажбите ще са ви от ГОЛЯМА полза!

Защо до болка познатите продажбени техники, с които се продават продукти като компютри, телефони и дори автомобили …

… не дават същите добри резултати при продажбата на комплексни продукти и услуги?

нлп в бизнеса, нлп в продажбите, нлп в преговорите

(А дори и търговците на телефони, компютри и автомобили могат да продават МНОГО повече с тези 4 силни НЛП техники в продажбите.)

Каква е разликата, когато продаваме продукт и услуга?

Виждате ли, когато продаваме продукт, имаме ясно изработен конкретен физически предмет, който клиентът търси или който ние му предлагаме.

Докато при услугите, често пъти, клиентът не е съвсем наясно каква му трябва и какво реално ще му свърши работа.

И, освен това, проблемът при продажбата на комплексни продукти и услуги е, че те често пъти се изработват, според нуждите и ситуацията на клиента.

И проблемът допълнително се задълбочава от това, че клиентите ежедневно купуват продукти и много по-рядко купуват услуги или комплексни продукти, свързани с услуга.

Съответно, клиентите, стъпвайки на познатото, когато купуват услуга, се пазарят като за продукт – телефон, компютър, автомобил …

И ако търговецът (доставчикът) на комплексния продукт или услуга, го продава с до болка познатите продажбени техниките, с които се продават продукти, разговорите са често незадоволителни, неефективни и разочароващи.

И той (или тя) често чувства, че клиентите се възползват от него – като използват безплатно знанията, времето и енергията му и като получават маса услуги без НИЩО да платят за тях.

А това, от една страна, води до натрупване на горчивина и напрежение, и от друга, до пропуснати финансови ползи за търговеца (доставчика) на услугата и неговия бизнес.   

Но търговецът не е виновен. Проблемът е, че той или тя просто използват остарели и неработещи продажбени техники.

Много по-различна е ситуацията, когато използвате НЛП техники във вашите продажби и преговори.

Без правилните НЛП техники в продажбите и преговорите, в желанието си да услужите, вие може да оставите клиентите да се възползват от вашите – време, енергия, знания и умения – безплатно или за жълти стотинки.

Ако сте се сблъсквали с такива несправедливи ситуации, вероятно тези въпроси от клиенти са ви до болка познати:

„Ама, как, тази допълнителна консултация НЕ е ли включена в цената???“

„Чудесно, а може ли сега да направим софтуерът да прави и това и другото, и третото? Ама то НЕ влиза ли в цената, която вече ми казахте???“

„Може ли да ми направите и тези три справки. Но как, това са само справки, те не влизат ли в цената, която ми казахте???“

И много други подобни коментари, които могат да ви накарат да се почувствате наистина притиснати до стената с усещането, че отново ще се възползват от вас.

Ако сте в подобна позиция, това не е градивно нито за вас и вашия бизнес, нито за вашите клиенти.

Защото, когато човек не е мотивиран да работи и да даде най-доброто от себе си, клиентите получават не-навременна услуга с ниско качество, която реално не им помага особено, а в някои случаи дори им пречи да постигнат своите цели и да развиват своя бизнес.

Затова тези 4 силни от НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) в продажбите и преговорите ще са ви от ГОЛЯМА полза:

#1) Основополагаща НЛП техника в продажбите и преговорите

Уверете се, че говорите с правилния човек!

Да, това е очевидно и основополагащо.

И точно затова е толкова важно.

Защото ако не говорите с правилния човек и най-силната НЛП техника в продажбите и преговорите няма да ви свърши никаква работа.

Ако не говорите с правилния човек не само ще си изгърмите патроните, но и ще си изхвърлите времето и енергията в канала. И така ще загубите инерция, мотивация и пари.

#2) НЛП техника в продажбите и преговорите – Диагностициране

Повечето „добри“ търговци мислят, че наличието на талант за убеждаване или дар слово е в основата на успеха в продажбите и преговорите.

Но реално, на високо ниво, успешните продажби и преговори се ръководят с точните НЛП въпроси.

Защото хората, които правят сериозни покупки нямат време и желание да слушат за вас и вашия продукт или услуга.

Те се интересуват от ползите, които ще извлекат от вашия продукт или услуга и от това дали ще им помогнете да решат своите проблеми и да постигнат своите цели.

(Между другото, задаването на точните НЛП въпроси е валидно при продажби и преговори и на най-базовите и на най-комплексните продукти и услуги.)

Затова, овладейте умението да задавате точните НЛП въпроси, за да разберете кой е реалният проблем (или проблеми), които клиентът иска да разреши с ваша помощ.

Тук е важно да стигнете до сърцевината на проблема, а не да останете на повърхността.

Винаги имайте предвид, че това, което клиентът ви казва в началото, е само върхът на айсберга.

(Повече за това, къде се крие истинският проблем в бизнеса и как да го откриете с моя модел на НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) за бизнеса, продажбите и преговорите вижте тук…)

#3) НЛП техника в продажбите и преговорите – Дефиниране

Ясно очертавайте и договаряйте елементите на услугата един по един.

Тоест, не прескачайте на елемент „2“ преди да сте договорили елемент „1“ и не смятайте, че клиентът е разбрал, че това са два отделни елемента, които се таксуват отделно.

Ако сгрешите тази стъпка или ако не я направите добре, със сигурност ще се сблъскате със ситуация, в която клиентът ще очаква да получи и двата елемента на една цена.

Така, без да искате, вие сами се поставяте в позицията клиентът да се възползва от вас.

И тук може да вините само себе си, защото клиентът няма как без ваша помощ да направи това разграничение сам. (Хубавото е, че ако проблемът е при вашия начин на продаване и преговаряне, то значи и решението е във вашите ръце!)

Освен това, да помогнем на клиента да диагностицира и дефинира проблема, всъщност е едно от най-важните неща в нашата работа.

Не е достатъчно просто да извършим услугата.

Защото в много случаи клиентът не разбира нашата услуга или не знае точно каква е услугата, която ще му свърши работа.

И ако не сме диагностицирали и дефинирали добре, вероятно и ние не знаем.

И тогава за каква услуга говорим?!

Затова с помощта на елегантно изпълнени НЛП техниките (2) – диагностициране и (3) – дефиниране, вие всъщност извършвате много полезна услуга на клиента (и на самите себе си) като помагате на клиента да види реалния проблем и реалното решение, което ще приложите за неговата ситуация.

Това е добре свършената работа и затова клиентът е готов да плати това, което заслужавате.

Всичко друго, в очите на клиента, изглежда аматьорско, не професионално и реално не особено различно от всичко останало, което му се предлага на пазара.

Ако само сте презентирали, без да сте приложили НЛП техниките в продажбите и преговорите – диагностициране и дефиниране – клиентът или направо започва да се пазари и да бори цената ви, или остава с очакването, че всичко, което е поискал ще бъде включено в една сравнително ниска такса. От което вие само губите и се въртите в омагьосания кръг на ниското заплащане, огорчение и неудовлетворение.

В резюме моят основен НЛП бизнес принцип при продажби и преговори е:

нлп в бизнеса, нлп в продажбите, нлп в преговорите

Те са като ин и ян.

Без качествена, ефективна комуникация (качеството на продажбата и преговора с техниките от НЛП) реално няма как да има качествена услуга, защото ще има прекалено много сиви зони и неясноти, за които някой ще трябва да плати.

И клиентът естествено ще очаква този някой да сте вие.

Клиентът ще очаква вие да платите сметката като предоставите безплатно своето време, енергия и натрупани и заплащани с годините знания, умения, контакти и компетенции.

#4) НЛП техника в продажбите и преговорите – Потвърждение

нлп в бизнеса, нлп в продажбите, нлп в преговорите

Клиентът има проблем или цел, която иска да осъществи.

И той или тя търси решение. Но в началото клиентът има мъглява представа, или в някои случаи нереално или грешно очакване, за това как вие с вашия продукт или услуга ще им помогнете да решат своя проблем или да осъществят своята цел.

Затова експертите в ефективната комуникация, владеещи изтънчени НЛП бизнес техниките в продажбите и преговорите, правят изключително ценната услуга да помогнат на клиента ясно да види проблема чрез диагностициране и ясно да види конкретните стъпки, по които ще бъде предоставено работещото решение чрез дефиниране.

След като сте диагностицирали и дефинирали, сега е време да направите следващата изключително важна стъпка. И това е потвърждаването.

Голямата трудност тук е, че въпреки, че клиентът вижда проблема и решението, все пак той (или тя) все още е извън зоната си на комфорт. Защото както казах преди малко те или са имали неясни или не съвсем точни очаквания за какво ще представлява решението.

Съответно, сега услугата, която вие трябва да извършите, с НЛП техниките си, е да им помогнете да преминат от зоната си на дискомфорт в зоната си на комфорт.

И това става като елегантно затвърдите всяка договорка поне три пъти.

Това в началото може да ви изглежда странно или да предизвиква дискомфорт във вас. Но ако наистина искате да помогнете на вашия клиент да се довери и да се възползва от вашият продукт или услуга е важно да го направите елегантно, спокойно и уверено.

Разбира се, това е само малка част от целия НЛП модел за продажби и преговори, който разработих и с който работя в полза на моите дългогодишни клиенти.

#5) БОНУС: НЛП техника в продажбите и преговорите – Как клиентите ни карат да си подбиваме цената и как да се предпазим от това

Безпокойте се и бъдете особено бдителни, когато клиентът ви каже „може би“, „да, работим“ или „да, правим го“ – особено в началото.

Съгласието на клиента прекалено рано или още в началото на преговорите е лесен начин да активира вашите очаквания за успешна и печеливша сделка.

А това ви прави по-лабилни, податливи и уязвими да започнете да правите ненужни отстъпки и компромиси и да започнете да подбивате цената си, особено когато в последствие клиентът се отдръпне и поиска отстъпки и намаления.

„Може би“ ви показва, че все още не сте помогнали на клиента да види реалния проблем, който вашият продукт или услуга ще разреши за него.

В този случай е важно да върнете една стъпка назад и отново да дефинирате, с вашите НЛП въпроси, проблемите, които ще решите и възможностите, които ще осъществите за клиента с вашия продукт или услуга.

В резюме: бъдете изключително внимателни, когато (особено в началото), чуете „може би“ или „да, правим го“, защото това са лесни начини клиентите да ви поставят в позиция да подбиете цената си или да приемете да извършите много допълнителни услуги напълно безплатно.

Също така, бъдете изключително внимателни в бързото подписване на договори притиснати от времето, защото може да разпишете нещо, което после да ви излезе през носа.

Това е малка част от моя НЛП модел в продажбите и преговорите.

Ако искате още НЛП техники за успех в продажбите, живота и бизнеса, абонирайте се за моя безплатен НЛП бюлетин сега.

Формата за абонамент се намира горе в дясно или точно под тази НЛП статия.

Когато се абонирате, на своя имейл, като подарък ще получите първата ми книга „7те НЛП Тайни на Алекс“.

Важно! За да получавате безплатния ми НЛП бюлетин, моля отговорете с – да – на мейла, в който ще получите своята книга подарък.

Ако искате да усвоите и използвате пълния ми НЛП модел в продажбите и преговорите и да удвоите своите продажби свържете се с Кристиана Миткова на тел:  0895 47 33 46

Оставете своите координати и аз ще ви върна обаждане в рамките на деня.

Успехи и усмивки,

Алекс Попов

Alex-Popov

 

 

П.П. Ако искате да усвоите НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране), за личностно развитие, терапия или бизнес има възможност да учите от мен тук:

https://alexpopovnlp.com/nlp-treningi/nlp-practitioner/ 

"7те Тайни на Алекс!"

Ако искате по имейл да получавате полезна информация на теми НЛП, Личностно Развитие, Терапия и Бизнес, както и нашите най-добри предложения за участие в наши и партньорски обучения, въведете своя имейл тук.

Като БОНУС веднага ще получите първата книга на Алекс Попов – “7те Тайни на Алекс”.

Преди да се абонирате, моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност.

Вашият имейл ще бъде съхраняван конфиденциално и няма да бъде споделян, предоставян или продаван на трети страни.

Вие може да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.

Как НЛП в Бизнеса Помага да Решаваме ИСТИНСКИТЕ Проблеми

Когато консултирам с НЛП в бизнеса, често чувам това:

„Аз движа и развивам своя бизнес по интуиция.“

Това е искреният често срещан отговор на повечето собственици, управители или изпълнителни директори.

Което е съвсем естествено, защото много хора с добра бизнес интуиция, стартират собствен бизнес.

Разбира се, има хора, които учат или са учили как се изгражда и развива успешен бизнес.

Но скритият проблем, който почти винаги излиза, когато консултирам с НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) в бизнеса е, че само с интуиция или с това, което се преподава от стандартната образователната система за бизнеса, често се виждат и решават само повърхностни или съвсем погрешни бизнес проблеми.

Ето четири често срещани примера от практиката ми като НЛП консултант в бизнеса:

  1. „Имаме спад в продажбите. Трябва да помислим за търговско обучение.“
  1. „Този мениджър не постига поставените цели. Вероятно не е мотивиран, защото му плащаме малко. Ще му увеличим заплатата.“
  1. „Друг мениджър не постига поставените цели. Вече два пъти му даваме шанс. Дори му вдигнахме заплатата. Ще го сменяме.“
  1. „Имаме мениджър, който напуска. Той добре движеше нещата. Той добре обучи своята дясна ръка Тони. Ще назначим Тони на освободената позиция, за да продължи започнатото.“

Тези и много други примери са реални, ежедневни проблеми на бизнеса днес.

Но … дали решението им е това, което на пръв поглед изглежда най-логично и естествено?

Нека проверим с няколко НЛП бизнес въпроса, които може да ни дадат различен поглед на ситуацията:

  1. Може ли, например, организация, която 4 пъти за 2 години е правила търговски обучения, с 5-то търговско обучение наистина да вдигне продажбите си с 20%? Особено като се вземе под внимание, че след всяко обучение повишението на продажбите е било не повече от 3 – 4%?
  1. Дали решението, с този конкретен мениджър, е повишение на възнаграждението или проблемът се крие на съвсем друго място в психиката, ситуацията и компетенциите на този човек?
  1. Смяната с нов мениджър ли ще отпуши ситуацията и ще разреши реалния проблем?
  1. Дали наистина Тони има необходимите лидерски инстинкти и умения да поведе екипа или той просто е бил изпълнител на визията на мениджъра, който напуска.

Това са изключително важни НЛП бизнес въпроси.

Защото, ако човек тръгне да решава грешния бизнес проблем в бизнеса, той и цялата организация губи време, енергия, нерви, инерция и пари.

Естествено това затруднява и забавя развитието на бизнеса и дава пространство за развитие на конкуренцията.

Затова, преди да започнете работа по даден бизнес или личен проблем, препоръчвам внимателно да диагностицирате и определите кой е истинският проблем в бизнеса.

Това става с НЛП бизнес техниката диагностициране, за която пиша повече тук.

Защото само решението на истинските проблеми в бизнеса води до постигане на поставените цели и развитието на вашия бизнес.

Предстои да пиша още по темата НЛП в бизнеса и да давам още примери.

Ако искате да не ги пропуснете, абонирайте се за моя безплатен НЛП бюлетин за бизнес и личностно развитие, като въведете своя мейл и вземете безплатно първата ми книга “7те НЛП тайни на Алекс”.

Формата за абонамент се намира точно под тази НЛП бизнес статия.

Ако искате да ви помогна за разрешаване на ваш бизнес проблем, моля свържете се с моята асистентка Кристиана Миткова на тел: 0895 47 33 46.

Оставете своето име и телефон. Ще се свържа с вас в рамките на работния ден.

* Това предложение е валидно за бизнеси с персонал над 5ма човека.

Успехи и усмивки,

Алекс Попов

Alex-Popov

"7те Тайни на Алекс!"

Ако искате по имейл да получавате полезна информация на теми НЛП, Личностно Развитие, Терапия и Бизнес, както и нашите най-добри предложения за участие в наши и партньорски обучения, въведете своя имейл тук.

Като БОНУС веднага ще получите първата книга на Алекс Попов – “7те Тайни на Алекс”.

Преди да се абонирате, моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност.

Вашият имейл ще бъде съхраняван конфиденциално и няма да бъде споделян, предоставян или продаван на трети страни.

Вие може да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.

Как да Построите Стабилен и Печеливш Бизнес с НЛП

Какъв опит споделя един практикуващ НЛП в бизнеса, който от години консултира в сферите строителство, услуги и търговия …

“Целта ми е да бъда полезен на повече собственици, управители и изпълнителни директори с начините на мислене и системите на действие, които са в основата на изграждането на един стабилен и печеливш бизнес с НЛП.”

Кратко въведение по темата НЛП в бизнеса и моя личен опит и разработки:

От 2006та година правя обучения за бизнеса и увеличаване на продажбите с НЛП (Невро-Лингвистино Програмиране).

Във времето, освен за НЛП обученията, клиентите започнаха да ме търсят и в сферите на подбор на персонал, развитие на човешките ресурси, преговори с трудни или проблемни служители, клиенти и партньори.

На кратко, помагам при тези трудни случаи, свързани с хората, които ако бъдат разрешени добре, ще донесат печалба и развитие на бизнеса …

… и ако не бъдат разрешени или ако проблемът излезе извън контрол, ще донесат загуби и нови проблеми за бизнеса.

В това кратко представяне ще начертая 4те основни системи, които позволяват на един бизнес да бъде стабилен и печеливш.

Първата елегантна система за изграждане на един стабилен и печеливш бизнес с НЛП е привличането и подборът на правилните хора

Бизнесът се ръководи от хората, които създават системите и управляват процесите и машините.

Когато подберете правилните хора, вие стъпвате на солидна основа, защото може да развивате тези хора.

Основната грешка, която повечето ръководители в бизнеса допускат е, че подбират хора по симпатия, или само по CV, а не по подходящ психологически профил.

А когато изберете погрешен за позицията човек, този човек много трудно може да се обучава, моделира и надгражда.

Втората елегантна система за изграждане на един стабилен и печеливш бизнес с НЛП са маркетингът и рекламата

Маркетингът и рекламата имат за цел да привличат постоянен поток запитвания и / или клиенти.

Основните грешки тук са:

Грешка 1: Повечето компании правят опит да градят бранд.

А основната цел на маркетинга и рекламата е просто да привлече постоянен поток запитвания и / или клиенти.

Защото, когато един бизнес има постоянен поток запитвания и клиенти, този бизнес става бранд, а не обратното.

Грешка 2: Повечето компании се опитват да имитират това, което правят най-големите играчи – корпорации като Coca Cola.

Ако сте с размерите на Coca Cola и ако имате опита да рекламирате като Coca Cola, тогава има смисъл да имитирате Coca Cola.

В противен случай, по-добре разчитайте на директния маркетинг. Това е измерим маркетинг, където вие знаете колко запитвания и / или клиенти сте привлекли срещу съответно инвестирана сума пари.

Пример: вашата инвестиция е 1,000 лв., срещу което сте получили 164 запитвания и 36 продажби.

Третата елегантна система за изграждане на един стабилен и печеливш бизнес с НЛП са продажбите

Предполагам е ясно, че маркетингът и продажбите (втората и третата бизнес системи) работят в синхрон.

Ако вашият маркетинг генерира 100 запитвания и вашите търговци успеят да реализират 4 продажби, това води до едни печалби (или загуби).

Ако обаче при 100 запитвания вашите търговци реализират 50, 60, или 70 продажби, това води до съвсем различен финансов резултат и съвсем различни възможности за разрастване и развитие на вашия бизнес.

Четвъртата елегантна система за изграждане на един стабилен и печеливш бизнес с НЛП е задържането на качествените служители и клиенти

Ако системите описани до момента ви помагат да разраствате своя бизнес, тази система ви помага да го поставите на солидна основа.

Когaто знаете, че имате хората, на които да разчитате и може да планирате своите приходи – въз основа на подписани договори и предвидим брой ежемесечни продажби – вие имате спокойствие и сигурност.

Това ви позволява да взимате добри решения, които изграждат и развиват вашия бизнес.

Това най-опростено са 4те бизнес системите, които гарантират стабилността и развитието на един бизнес.

Всяка от тези системи има свои под-системи. И всички тези системи заедно функционират в бизнес модел.

Целта на това представяне е да ви даде инструмент, с който можете да диагностицирате, на глобално ниво, къде се развивате добре и къде изоставате.

Често срещана грешка е, че управители, собственици и изпълнителни директори интуитивно развиват системата, в която се корени тяхната сила.

А това предизвиква дисбаланс в другите системи и води до трудности и проблеми при изграждането на стабилна основа, от която спокойно и уверено да развивате и разраствате своя бизнес.

Успехи и усмивки,

Алекс Попов

Alex-Popov

 

 

П.П. Предстои да пиша още полезни статии по темата НЛП в Бизнеса и принципите и моделите, които използвам и разработвам за моите бизнес клиенти.

Но това ще става със скоростта, с която ми позволява графикът.

Ако искате да ви бъда полезен във вашия бизнес, свържете се с Кристиана Миткова на тел: 0895 47 33 46.

Кажете й, че искате да поговорим за вашия бизнес и оставете своето име и телефон.

Първият разговор е безплатен.

Неговата цел е да преценим дали си пасваме и дали може да си бъдем полезни.

* Това предложение е валидно за бизнеси с персонал от поне 5ма човека.

"7те Тайни на Алекс!"

Ако искате по имейл да получавате полезна информация на теми НЛП, Личностно Развитие, Терапия и Бизнес, както и нашите най-добри предложения за участие в наши и партньорски обучения, въведете своя имейл тук.

Като БОНУС веднага ще получите първата книга на Алекс Попов – “7те Тайни на Алекс”.

Преди да се абонирате, моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност.

Вашият имейл ще бъде съхраняван конфиденциално и няма да бъде споделян, предоставян или продаван на трети страни.

Вие може да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.

"7те Тайни на Алекс!"

Ако искате по имейл да получавате полезна информация на теми НЛП, Личностно Развитие, Терапия и Бизнес, както и нашите най-добри предложения за участие в наши и партньорски обучения, въведете своя имейл тук.

Като БОНУС веднага ще получите първата книга на Алекс Попов – “7те Тайни на Алекс”.

Преди да се абонирате, моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност.

Вашият имейл ще бъде съхраняван конфиденциално и няма да бъде споделян, предоставян или продаван на трети страни.

Вие може да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.

Нещо МНОГО печелившо и елементарно, което изненадващо малко хора ползват

И дори тези, които са го чували – и си мислят, че го знаят – често пъти не го прилагат.

Това не е нападка, а наблюдение. И ако вие го знаете и ползвате, това вече ви е отвело или предстои да ви отведе далеч напред по пътя на вашето израстване и развитие.

Говоря за идеята, която за първи път научих от Робърт Кийосаки, че ако искаш да успееш в дадена сфера е важно да намериш най-добрите в тази сфера и да учиш, да наемеш или да работиш за тях.

Интересното, което богатият татко казва на Робърт в книгата е, че масата хора или искат пари на заем или търсят работа от по-успешните.

Но рядко – много рядко – търсят начин да научат кое ги прави успешни.

Дори хора, които развиват бизнес, често наемат некомпетентни служители мислейки, че спестяват. И това спъва и дори съсипва бизнеса им.

Когато я прочетох, идеята на Кийосаки, ми се стори абсолютно логично. И бях сигурен, че всеки, който я знае ще се възползва от това знание в максимална степен.

Това ме отведе по пътя на знанието първо в директните продажби, след това в НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) и в последствие в маркетинга, мениджмънта, наемането на персонал и всички други психологически сфери, които правят бизнеса и живота печеливш.

В момента, в който научих идеята на Койосаки, започнах да я споделям с моите близки, познати и приятели. Те, разбира се, веднага се съгласяваха с ползите на този тип мислене.

Но десет, петнадесет години по-късно откривам, че повечето хора, с които съм споделил, тази елементарна идея (някои дори са я знаели преди мен) по-малко от 1% от тях я използват. И много голяма част са на същото ниво, а някои дори на по-ниско ниво от тогава.

Шокиращо!

Защо толкова много хора не използват тази печеливша и елементарна идея?

Някои не искат да платят цената от време, труд и пари, за да усвоят безценния опит натрупат от успешните хора преди тях.

Други вероятно смятат научаването на нови идеи за стимулиращо ментално упражнение и бързо си правят извода, че „щом го знам – значи го мога“. Което на практика, разбира се, абсолютно не е вярно.

Но тези, които учат и прилагат, във времето натрупват знанията изковани в опита и това им носи реални, а не въображаеми, лични и професионални успехи.

Ако това е вашият път – поздравления. В България имаме нужда от много повече хора, които са наистина ефективни в това, което правят.

И независимо дали сега стартирате по този път или вече сте извървяли една сериозна част него, добрата новина е, че понеже толкова малко хора наистина могат да правят това, което обещават, ако вие сте сред тези, които могат – ще бъдете ценени, добре платени и вашият бизнес ще просперира.

Успехи и усмивки,

Алекс Попов

Alex-Popov

 

 

П.П. Ако правите бизнес и ако имате проблем с наемането на правилните хора и с управлението и развитието на вашия екип …

Ако не реализирате достатъчно продажби или искате да реализирате повече продажби …

Ако губите пари, защото при преговори отстъпвате в цената прекалено много и сключвате сделки, които ви вредят, вместо да ви носят необходимите печалби и удовлетворение …

Ако вашият маркетинг и реклама ви струват пари, а не ви носят пари …

Свържете се с моята партньорка – Кристиана Миткова 0895 47 33 46 – и оставете своето име и телефон, за да се чуем.

Ако прецените, че ви говоря празни приказни, най-лесно ще прекъснете разговора. Тоест – нищо не губите.

Ако преценя, че няма да мога да ви бъда полезен, ще ви кажа направо. Няма смисъл да си губим времето.

Но ако установите, че наистина мога да ви бъда полезен – това може да направи бизнеса ви много по-удовлетворяващ, стабилен и печеливш.

Единственият начин да разберете е като се свържете с моята Кристиана и оставите свето име и телефон, за да поговорим.

Само реални бизнеси, моля.

"7те Тайни на Алекс!"

Ако искате по имейл да получавате полезна информация на теми НЛП, Личностно Развитие, Терапия и Бизнес, както и нашите най-добри предложения за участие в наши и партньорски обучения, въведете своя имейл тук.

Като БОНУС веднага ще получите първата книга на Алекс Попов – “7те Тайни на Алекс”.

Преди да се абонирате, моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност.

Вашият имейл ще бъде съхраняван конфиденциално и няма да бъде споделян, предоставян или продаван на трети страни.

Вие може да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време.