Фирмено обучение по Продажбени Умения с НЛП

Изкуството на Продажбата с техники от НЛП

Създавайки – Изкуството на Продажбата с техники от НЛП – тренингът по продажбени умения конструиран конкретно за фирми и техните продажбени нужди, открихме, че една много голяма част от фирмите и корпорациите в България все още оперират под стар модел, където вниманието е фокусирано към продукта или услугата, която те предлагат, а не към клиента, който пряко се ползва от този продукт или услуга. Все още много голяма част от фирмите фокусират вниманието на служителите си към продуктови обучения и почти никаква част към обучения за комуникативност или обучения по продажби.

Изкуството на Продажбата с техники от НЛП

Няколко от въпросите, които ще ви помогнат да прецените дали и вие оперирате под стар модел:

Колко време и средства отделя фирмата за създаването на качествен продукт или услуга?

Колко време и средства отделя фирмата за продуктови обучения?

Колко време и средства отделяте за обучения по комуникативност?

Колко време и средства отделяте за обучения по продажбени умения?

Каква е успеваемостта на вашата продажбена сила?

Каква е успеваемостта от обученията или тренингите по продажбени умения (ако сте правили такива)?

Каква част от обученияата или тренингите по продажбени умения (ако сте правили такива)  са били на база НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране)?

Колко от обученията или тренигите по продажбени умения (ако сте правили такива) са били специално насочени към конкретиката на вашия бизнес?

Колко често провеждате и каква е продължителността на вашите продуктови обучения?

Колко често провеждате и каква е продължителността на вашите продажбени обучения?

В началото на зараждането на бизнеса в България, реално, почти всяка фирма предлагаше напълно нов продукт или услуга и тогава беше значително по-лесно да се продава само и единствено въз основа техните характеристики. Сега обаче моделът е променен. В днешната българска действителност, реално, всяка фирма има поне един, а в много случаи и няколко големи конкурента, които предлагат в много голяма степен почти идентичен продукт или услуга.  Въпреки това вие много добре знаете, че някои печелят много по-добре от други. Някои стават лидери и се разрастват, а други изостават.

Как да станете и да останете лидер? Научете повече тук…