Успешни фирмени продажби с техники от НЛП

Старият модел на мислене и действие е, че продавачът се ражда, а не се изгражда. Това вярване все още много силно е залегнало в голяма част от фирмите, които правят бизнес в България. Следвайки този модел, те назначават продажбената си сила спрямо това дали назначаващият мисли, че човекът пред него е роден търговец или не е. И в същото време, в продажбените среди се говори, че занаята на продавача се краде от по-старите и по-опитни колеги.

Как може да се краде нещо, с което човек се ражда?!

Освен това, щом човек или се ражда търговец или не, как тогава той развива способностите си въобще?! Още едно погрешно вярване, което води до намаляване броя продажби и кара много фирми да буксуват в продажбено отношение.

Естествено, с този модел на мислене, всички обучения по продажбени умения се обезсмислят. По същата логика обаче, ние можем да кажем, че човек се ражда математик или химик, или лекар. Същата тази логика, обезсмисля ходенето в специализирани учебни заведения и усвояването на конкретни специфични умения.

В кризата, много голяма част от фирмите на Българския пазар болезнено откриха, че продукта или услугата им, колкото и качествени да са те, не се продават сами. Хубаво е , когато има някой компетентен служител, който умело да ги представи и продаде на клиента или той просто ще избяга при конкуренцията.

Искате да имате компетентна продажбена сила? Развийте я.

Научете повече тук…