Д-р Ричард Бандлър – Вътре в Транса

Предстоящо международно обучение: НЛП Практик
сертифицирано от самия Д-р Ричард Бандлър.

НЛП Практик – сертифициран от създателя на НЛП – Д-р Ричард Бандлър научете повече тук

Според Д-р Ричард Бандлър, креативния гений зад НЛП, успешните хора по целия свят работят интуитивно с различни състояния на транс. Трансът може да бъде наречен и променено ниво на съзнания, вътрешно място на комфорт и увереност, място на вътрешни ресурси и сигурност.

Хипнотерапевтите и НЛП специалистите в цял свят използват знанията си, за това как работи съзнанието и подсъзнанието, за да въведат своите клиенти в променено ниво на съзнание, където проблемите се трансформират и разрешават с лекота.

Д-р Ричард Бандлър разказва за своята работа с НЛП и хипноза в сферите на спорта и военната подготовка. Конкретните негови наблюдения са върху, каква е разликата между един неуспешен спортист и един успешен спортист, между един точен стрелец и един неточен стрелец (във военен контекст). Наблюденията на Д-р Бандлър са, че тези спортисти или военни, които имат завиден успех, по един или друг начин, дали чрез медитация или чрез друга форма на отпускане, въвеждат себе си в състояние на транс и в това състояние те използват по-голяма част от ресурсите на подсъзнанието си – тялото им става по-гъвкаво и умело, сетивата им се изострят и резултатите им са по-добри.

НЛП и хипноза са средствата, с които човек най-лесно може да се научи да променя и работи с различни състояния на транс, да навигира съзнанието и подсъзнанието си, да се справя с вътрешните си проблеми, да планира и случва своето лично щастие и успех.

Прочетете повече за курсовете по НЛП предлагани от Magical Transformations тук.

Преживейте думите на Д-р Ричард Бандлър сега: