НЛП и терапия с хипноза за лекуване на дислексия

Дислексията е особен феномен, при който мозъка на човек организира информацията по малко по-различен начин, което дава като резултат объркване и разместване при писането и изговарянето на някои думи. Един от най-известните хипнотерапевти за своето време Др. Милтън Ериксон пръв използва хипнотични техники за лекуване на дислексия или както той споменава в книгите си – терапията при дислексия е дотолкова, доколкото НЛП терапевта използва езика на мозъка, за да коригира грешно заучените модели в главата на клиента.

Др. Ричард Бандлер един от двамата създатели на НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) доразработва модела за лекуване на дислексия и последователно дава добри резултати в работата си с клиенти с дислексия. НЛП (NLP) терапията се базира на презумпцията, че хората с психични проблеми не са болни а са заучили грешна реалност (за повече информация натиснете тук). По този начин НЛП терапевта използва естествените процеси на мозъка, за да създаде един нов начин на възприемане, който води до освобождаването на клиента от дислексията.

Друга интересна част от НЛП е, че НЛП терапевта разглежда всяко по особено психическо състояние като постижение, така че в случая е на място да споменем един от най-успешните бизнесмени на 20 и 21ви век а именно сър Ричард Брансън (собственик на компанията Върджин), който въпреки това, че тръгва от едно обикновено британско семейство, и който изпитва трудности в училище поради дислексията си в момента е един от най-крупните и успешни бизнесмени на световно ниво.

С НЛП (NLP) терапията и с терапията с хипноза вие можете да живеете един по-качествен и щастлив живот, защото НЛП може да ви помогне да достигнете до ресурси и използвате мозъка си по нови и още по-успешни начини. Вашето бъдеще е във вашите ръце!