Какво можем да постигнем с НЛП?

НЛП (NLP) е комбинация от няколко водещи полета за лечение на хора с проблемна психика. Всъщност НЛП (NLP) е комбинация от изследването и моделирането на хората, които са давали най-добри резултати като психолози, психотерапевти и хипнотерапевти. Създателите на полето Ричард Бандлър и Джон Гриндър са моделирали (както те го наричат) работата на тези, които са имали реален позитивен ефект върху своите пациенти (клиенти) както Ричърд ги нарича, защото според него основното в НЛП (Невро-Лингвистично Програмиране) е идеята, че клиента не е повреден ами просто е възприел една грешна представа за света и използва мозъка си по нефункционален начин. Реално в обучението на Ричард по НЛП (NLP) той дава следния пример. Има хора, които халюцинират за да си изкарват хляба – те се наричат архитекти, но никой не ги вкарва в лудницата, защото те са полезни за обществото и дори са сред едни от най-високо платените кадри. Каква е разликата тогава между един човек, който халюцинира страшни нереални неща и архитекта? Много просто единия се е научил как да управлява мозъка си и по този начин да контролира халюцинациите си – та даже и да изкарва пари от тях – а другия не.

Както казва Др. Ричард Бандлър за своята дисциплина НЛП (NLP) – моята работа е да науча хората как да управляват своето съзнание, за да могат да ръководят живота си по един по ефективен и щастлив начин. Така че в крайна сметка НЛП (NLP) и това което съм създал ви дава възможност да имате свободата да ръководите своя живот както намерите за добре а не обратното.