Какво е НЛП?

Какво е Невро-Лингвистично Програмиране – НЛП?

На кратко

Невро (Невро-Лингвистично Програмиране – НЛП(NLP) се отнася към всичко свързано с нервната система и нейните функции:

Визуалната система – как вие виждате света и как хора виждат вас

Звуковата система – как вие чувате света и как хората чуват вас

Кинестетичната система – как вие усещате и чувствате света: това е вашето усещанията за чувство и допир

Олфакторната система – как вие възприемате света през вашето обоняние

Гъстаторната система – как вие възприемате света през вашите вкусови възприятия

Лингвистично (Невро-Лингвистично Програмиране – НЛП(NLP) се отнася до езика, който всеки човек използва, когато разговаря с другите или когато обмисля нещо разговаряйки със себе си:

Лингвистичната част на НЛП (NLP) включва следните категории:

Визуалната – думи като виждам , представям си и др.

Звуковата – думи като чувам, слушай и др.

Кинестетичната – думи за чувства като усещам, чувствам и др.

Олфакторната – думи за миризма като мирише приятно, мирише ми на успех и др.

Гъстаторната – думи за вкус като яденето е вкусно, горчиво, кисело и др.

Невро-Лингвистично Програмиране обръща внимание на думите, които вие използвате

а) когато разговаряте с другите

б) когато разговаряте със себе си

Програмиране (Невро-Лингвистично Програмиране – НЛП)

Програмиране се отнася до използването на всички умения и техники на НЛП за достигане до желаното от вас вътрешно състояние, за да можете да промените (препрограмирате) начина, по който вие възприемате света – вашия вътрешен свят и заобикалящия ви свят. Това става чрез използването на скритите подсъзнателни ресурси, които всеки от вас притежава. НЛП позволява на терапевта да ви даде достъп до тези скрити подсъзнателни ресурси, което естествено води до трайна позитивна промяна.

И така какво е определението за Невро-Лингвистично Програмиране – НЛП?

НЛП има хиляди дефиниции и още толкова употреби.

Според един от създателите на НЛП (NLP) д-р Ричард Бандлър то е ‘състояние, поведение, начин на мислене и действие и методология, която оставя след себе си пътека от техники, които помагат на хората да имат един по пълноценен и изпълнен със щастие живот’

Всеки човек преживява и възприема света по свой собствен начин – всеки човек има различен модел на реалността. Някои възприемат света като красиво, плодотворно и благодатно място. Други възприемат света като грозно, неприветливо и дори страшно място.

НЛП може да ви даде възможност да изберете как вие да възприемате света, което като последица да определи какъв живот ще имате.

НЛП може да бъде описано като, ‘Как да използваме естествения език на мозъка, за да можем последователно да постигнем желаните от нас цели – било то във нашия вътрешен свят или в света, в който всички живеем’

Кристофър Хауърд описва НЛП като, ‘психология на успеха и лично вътрешно равновесие’

Към други теми натиснете тук.

За въпроси натиснете тук

За записване на час при Александър Попов натиснете тук