Трансформация с НЛП

НЛП (NLP) – Невро-Лингвистично Програмиране е създадено от Д-р Ричърд Бандлър (Richard Bandler) и Джон Гриндър (John Grinder) през 70те години на 20 век като подобрена алтернатива на Психотерапията с помощта на определени лингвистични похвати и отпускане, което се доказва във времето като ненадминато средство за лечение и премахване на почти всички форми на деструктивно поведение.

Александър Попов получава своя сертификат ‘Магистър по  Невро-Лингвистично Програмиране’ Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming и Практикуващ Хипнотерапевт Hypnotic Practitioner от Richard Bandler по съвместната програма на Пол Макена (Paul McKenna), Майкъл Нийл (Michael Neill), Джон Ла Вел (John La Valle) и д-р Ричърд Бандлър (Richard Bandler) в Англия, където доказва многократно, че е усвоил практиките разработени от д-р Ричърд Бандлър.